Important !!

Silencers are NOT allowed in most countries,
no export possible !!
 

 

VOOR BELGIE!

Geachte heer,

Een geluiddemper is in België een verboden wapen : men leze hiervoor art. 2, 15° van de wapenwet van 8 juni 2006. Dit luidt als volgt :

Vuurwapens uitgerust met de volgende onderdelen en hulpstukken, evenals de volgende onderdelen en hulpstukken afzonderlijk :

  • Geluiddempers;
  • Laders met een grotere capaciteit dan de normale capaciteit zoals bepaald door de minister van Justitie voor een bepaald model vuurwapen;
  • Richtapparatuur voor vuurwapens, die een straal projecteert op het doel (en nachtkijkers).

Met vriendelijke groeten,

Christelle Meul,
Attaché-juriste Federale wapendienst

Neem voor meer info over dit product contact met ons op: +31 (0)35 624 01 43 or info@airguns.nl